Diana Hamilton

Download: Diana Hamilton – WANI KU ME HO (You Watch Over Me) Mp3 (Video / Lyrics)

Download Diana Hamilton WANI KU ME HO (You Watch Over Me) Mp3 Video Lyrics

Me de me nne
Mesufrɛ me Yehowa
Mekotosrɛ
Mede m’aba N’anim hɔ…
Guankɔbea abɔ me

WANI KU ME HO (You Watch Over Me) Mp3 by Diana Hamilton.

Play Audio.

WANI KU ME HO (You Watch Over Me) Video mp4 by Diana Hamilton.

Download Mp3 Here

Lyrics: WANI KU ME HO (You Watch Over Me)

Me de me nne
Mesufrɛ me Yehowa
Mekotosrɛ
Mede m’aba N’anim hɔ…
Guankɔbea abɔ me
Obi hwehwɛ mekra akyi kwan
Nanso Wo Nyame
W’ani ku me ho daaWo de daa W’ani ku me ho
Daa ne daa Wobɔ me ho ban
Wo mpene
Ma ɔbonsam nfa me nyɛ hanam mma ne se
Wo de daa W’ani ku me ho
Daa ne daa Wobɔ me ho ban
Wo mpene
Ma ɔbonsam nfa me nyɛ hanam mma ne seMe de me nne
Mesufrɛ me Yehowa
Mekotosrɛ
Mede m’aba N’anim hɔ
Guankɔbea abɔ me
Obi hwehwɛ mekra akyi kwanTwerɛduampɔn Nyame W’ani ku me ho daa
Wo de daa W’ani ku me ho
Daa ne daa Wobɔ me ho ban
Wo mpene
Ma ɔbonsam nfa me nyɛ hanam mma ne se
Wo de daa W’ani ku me ho
Daa ne daa Wobɔ me ho ban
Wo mpene
Ma ɔbonsam nfa me nyɛ hanam mma ne seMe ma m’ani so mekyerɛ mmepɔ
Ɛhene koraa me mmoa firi bɛba
Me mmoa firi ɔsorosoro hene ne asaase yɛfoɔ hɔ
Me ma m’ani so mekyerɛ mmepɔ
Ɛhene koraa me mmoa firi bɛba
Me mmoa firi ɔsorosoro hene ne asaase yɛfoɔ hɔWo nsa nnyɛ tia
Sɛ Wobɛtene na Wo de agye me
Na W’aso nnyɛ duru
Sɛ Wobɛtie mesufrɛWo de daa W’ani ku me ho
Daa ne daa Wobɔ me ho ban
Wo mpene
Ma ɔbonsam nfa me nyɛ hanam mma ne se
Wo de daa W’ani ku me ho
Daa ne daa Wobɔ me ho ban
Wo mpene
Ma ɔbonsam nfa me nyɛ hanam mma ne seMe ma m’ani so mekyerɛ mmepɔ
Ɛhene koraa me mmoa firi bɛba
Me mmoa firi ɔsorosoro hene ne asaase yɛfoɔ hɔ
Me ma m’ani so mekyerɛ mmepɔ
Ɛhene koraa me mmoa firi bɛba
Me mmoa firi ɔsorosoro hene ne asaase yɛfoɔ hɔWo nsa nnyɛ tia
Sɛ Wobɛtene na Wo de agye me
Na W’aso nnyɛ duru
Sɛ Wobɛtie mesufrɛWo de daa W’ani ku me ho
Daa ne daa Wobɔ me ho ban
Wo mpene
Ma ɔbonsam nfa me nyɛ hanam mma ne se
Wo de daa W’ani ku me ho
Daa ne daa Wobɔ me ho ban
Wo mpene
Ma ɔbonsam nfa me nyɛ hanam mma ne se
Wo de daa W’ani ku me ho
Daa ne daa Wobɔ me ho ban
Wo mpene
Ma ɔbonsam nfa me nyɛ hanam mma ne se
Wo de daa W’ani ku me ho
Daa ne daa Wobɔ me ho ban
Wo mpene
Ma ɔbonsam nfa me nyɛ hanam mma ne seWo de daa W’ani ku me ho
Daa ne daa Wobɔ me ho ban
Wo mpene
Ma ɔbonsam nfa me nyɛ hanam mma ne se
Wo de daa W’ani ku me ho
Daa ne daa Wobɔ me ho ban
Wo mpene
Ma ɔbonsam nfa me nyɛ hanam mma ne se

Download Diana Hamilton WANI KU ME HO (You Watch Over Me) Mp3 Video Lyrics

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
%d bloggers like this: